Смотреть клип песни Dorjik - Намжаа удэшэ в хорошем качестве онлайн:

Текст песни
Dorjik - Намжаа удэшэНамжаа удэшэ


1. Намарай hайхан hарнуудай
<br />Номин намжаа удэжэ
<br />Эгээл туруушын дуран
<br />Эльгэ зурхым бадаруулаа


Дабталга:
<br />Урдаhаа намай шэртээ
<br />Урихан нюдоор хаража
<br />Гараа hарбайн аалихан
<br />Галта хусэлоо тэбэреэ


2. Сэлмэг хухэ тэнгэри дороо
<br />Сэнгэжэл шамтаяа ябахадаа
<br />Сэдьхэлдэм бадарнал нангин мушэн
<br />Сэдьхэл дуранайм шэдитэ хусэл
Поделитесь текстом:

По почте:
В блоге:
На форуме:

Исполнитель: Dorjik
Название песни: Намжаа удэшэ
Добавил: Пользователь Dorjik

Перевод песни
Dorjik - Намжаа удэшэНамжаа удэшэ


1. Намарай hайхан hарнуудай
<br />Номин намжаа удэжэ
<br />Эгээл туруушын дуран
<br />Эльгэ зурхым бадаруулаа


Дабталга:
<br />Урдаhаа намай шэртээ
<br />Урихан нюдоор хаража
<br />Гараа hарбайн аалихан
<br />Галта хусэлоо тэбэреэ


2. Сэлмэг хухэ тэнгэри дороо
<br />Сэнгэжэл шамтаяа ябахадаа
<br />Сэдьхэлдэм бадарнал нангин мушэн
<br />Сэдьхэл дуранайм шэдитэ хусэл
Поделитесь текстом:

По почте:
В блоге:
На форуме:

Исполнитель переведенной песни: Dorjik
Название переведенной песни: Намжаа удэшэ
Добавил: Пользователь Dorjik