Топ 15 песен исполнителя Yael Naim

Yael Naim - My Dreams
Yael Naim - Toxic (B.Spears cover)
Yael Naim - Pachad
Yael Naim - I Try Hard
Yael Naim - Come Home
Yael Naim - Puppet
Yael Naim - New Soul Lyrics
Yael Naim - Today
Yael Naim - Endless song of happiness
Yael Naim - Far Far (from "Yael Naim" album)
Yael Naim - She Was A Boy
Yael Naim - Yashanti
Yael Naim - Far Far

Тексты песен исполнителя Yael Naim

Название песни Просмотров Название песни Просмотров
Yael Naim - Come Home
254 Yael Naim - Endless song of happiness
145
Yael Naim - Far Far
74 Yael Naim - Far Far (from "Yael Naim" album)
112
Yael Naim - I Try Hard
281 Yael Naim - My Dreams
881
Yael Naim - New Soul Lyrics
174 Yael Naim - Pachad
319
Yael Naim - Puppet
207 Yael Naim - She Was A Boy
101
Yael Naim - Today
173 Yael Naim - Toxic (B.Spears cover)
443
Yael Naim - Yashanti
98