Топ 15 песен исполнителя Yael Naim

Yael Naim - My Dreams
Yael Naim - Toxic (B.Spears cover)
Yael Naim - Pachad
Yael Naim - Come Home
Yael Naim - I Try Hard
Yael Naim - Puppet
Yael Naim - New Soul Lyrics
Yael Naim - Today
Yael Naim - Endless song of happiness
Yael Naim - Far Far (from "Yael Naim" album)
Yael Naim - She Was A Boy
Yael Naim - Yashanti
Yael Naim - Far Far

Тексты песен исполнителя Yael Naim

Название песни Просмотров Название песни Просмотров
Yael Naim - Come Home
227 Yael Naim - Endless song of happiness
119
Yael Naim - Far Far
66 Yael Naim - Far Far (from "Yael Naim" album)
98
Yael Naim - I Try Hard
194 Yael Naim - My Dreams
806
Yael Naim - New Soul Lyrics
153 Yael Naim - Pachad
289
Yael Naim - Puppet
155 Yael Naim - She Was A Boy
91
Yael Naim - Today
147 Yael Naim - Toxic (B.Spears cover)
418
Yael Naim - Yashanti
77