Топ 15 песен исполнителя Yael Naim

Yael Naim - My Dreams
Yael Naim - Toxic (B.Spears cover)
Yael Naim - Pachad
Yael Naim - Come Home
Yael Naim - I Try Hard
Yael Naim - Puppet
Yael Naim - New Soul Lyrics
Yael Naim - Today
Yael Naim - Endless song of happiness
Yael Naim - Far Far (from "Yael Naim" album)
Yael Naim - She Was A Boy
Yael Naim - Yashanti
Yael Naim - Far Far

Тексты песен исполнителя Yael Naim

Название песни Просмотров Название песни Просмотров
Yael Naim - Come Home
233 Yael Naim - Endless song of happiness
130
Yael Naim - Far Far
72 Yael Naim - Far Far (from "Yael Naim" album)
104
Yael Naim - I Try Hard
214 Yael Naim - My Dreams
834
Yael Naim - New Soul Lyrics
164 Yael Naim - Pachad
298
Yael Naim - Puppet
177 Yael Naim - She Was A Boy
95
Yael Naim - Today
164 Yael Naim - Toxic (B.Spears cover)
429
Yael Naim - Yashanti
86