Смотреть клип песни Тартак - Мій Народ в хорошем качестве онлайн:

Текст песни
Тартак - Мій НародМій Народ


Мій народ – старий сивий дід,
Що живе на цій землі кілька тисяч літ.
Сидить собі на призьбі, у вуса посміхається,
Час від часу із малечею пограється.
Люльку натопче, казку розкаже,
Одне слово мовить – наче вузлом зав’яже.
Пишається жовтою нивою, милується синім небом,
І всіх пригощає солодким медом.
Мій народ – бабуся старенька,
Одним – ніжна бабця, іншим – ласкава ненька.
Пахне пирогами та любистоком,
За великою родиною доглядає дбайливим оком.
Мій народ – дядько працьовитий,
Добре роботу робить і хоче добре жити!
Має сильні руки, велике серце має,
На роботі – горить, на весіллі – гуляє!

Та посіяли дівки льон, та посіяли дівки льон,
Ти Ярина-Марина, жена-бариня моя, дівки льон.

Мій народ – жінка у хустині.
Була привітною колись, привітною лишилась нині.
Всього їй досталося – і добра, і лиха!
А вона в радості – гучна, у нещасті – тиха.
Мій народ – це наші хлопці кремезні,
Колись такі носили чуби довжелезні.
Тепер чубів немає, але кожен і без чуба –
Гнучкіший від лози, міцніший від дуба.
Мій народ – це красуні-дівчата.
У інших таких мало, а в нас таких багато!
Червоніють від сліз, рожевіють від сміху,
Своїми ласками дарують неймовірну втіху.
Мій народ – діти веселі –
Щастя кожній родині, радість кожній оселі.
Хочуть усе вміти, прагнуть усе знати,
Люблять свою маму, поважають свого тата...

Та не вродило дівкам льон, та не вродило дівкам льон,
Ти Ярина-Марина, жена-бариня моя, дівкам льон.

Мій народ розкиданий по всьому світу.
І на чужині в нього виростають чужі діти.
Чужій землі дарує свій талант і своє вміння,
Але ж у цій землі лишилося його коріння!
Мій народ знову може стати кращим –
Незаляканим, незатурканим і неледащим...
Усміхнеться братам, сестрам і собі самому,
Знову стане господарем власного дому!

Ох і вродило гірчаки, ох і вродило гірчаки,
Ти Ярина-Марина, жена-бариня моя, гірчаки.

А чужії хлопці - дураки, а чужії хлопці - дураки,
Ти Ярина-Марина, жена-бариня моя, дураки.
Бо хотять з нами ночувать, бо хотять з нами ночувать,
Ти Ярина-Марина, жена-бариня моя, ночувать.
А наші хлопці не велять, а наші хлопці не велять,
Ти Ярина-Марина, жена-бариня моя, не велять.
Поделитесь текстом:

По почте:
В блоге:
На форуме:

Исполнитель: Тартак
Название песни: Мій Народ
Добавил: Пользователь Тартак

Перевод песни
Тартак - Мій НародMy People


My people – the old gray-haired grandfather,
That lives on this earth a few thousand years.
Sitting on the bench, in his mustache smiles,
From time to time with the kids play.
Cradle nacopha, tale
One word rumor – like unit start up.
Proud of yellow field, admires the blue sky,
And all treats, like honey.
My people grandma old
One – a gentle grandmother, other – affectionate mother.
Smells of cakes and lovage
For a large family care eye.
My people – hard-working man,
Good work does and wants to live well!
Has strong hands, big heart
At work off, the wedding – walking!

And the girls sowed flax, the girls sowed flax,
You yasmin-Marina, the wife-lady is mine, girls of len.

My people – the woman in the headscarf.
Was the once-friendly left now.
All she got was both good and evil!
And she joy – loud, unhappiness quiet.
My people – our guys are strong
Once these wore long plumes.
Now Chubb each other and without a forelock –
Flexible from a vine, stronger than oak.
My people is the beautiful girls.
In other such a little, and we have plenty of those!
Red tears turn pink with laughter,
His caresses give an incredible joy.
My people – children are cheerful
Happiness to each family, joy in every home.
Want to be able to, I want to know everything
You love your mother, respect your father...

And gave the girls the flax, and gave the girls len,
You yasmin-Marina, the wife-lady is mine, the girls of len.

My people are scattered around the world.
And in exile he grows up other people's children.
A foreign land brings their talent and their skill,
But in the land left his roots!
My people, again may be the best
Without fear, nesathurai and releasin...
Smile brothers, sisters and himself,
Again become master of your own home!

Oh, and freak the weed, Oh and freak gorchak
You yasmin-Marina, the wife-lady is my weed.

And foreign guys are fools, and strange guys are fools,
You yasmin-Marina, the wife-lady is mine, fools.
Because I want us to nochuvati because I want us to nochuvati
You yasmin-Marina, the wife-lady is mine, to nochuvati.
And our guys are not told, and our children are not told,
You yasmin-Marina, the wife-lady is mine, not told.
Поделитесь текстом:

По почте:
В блоге:
На форуме:

Исполнитель переведенной песни: Тартак
Название переведенной песни: My People
Добавил: Пользователь Тартак