Смотреть клип песни Otyg - Draugen в хорошем качестве онлайн:

Текст песни
Otyg - DraugenDraugen


N?r m?nstromman svinner fr?n v?gornas svall
Dess moder bak molnskyar vandrar trind
Den klagande lymningens viderskall
Ljuder i bitande avlandsvind

I Aftonens m?rker d? stormarna skred
P? nodriket djupsvarta b?ljande hav
Draucgens skepnad p? v?gorna red
?ver dess virvlande vattengrav

B?ljeb?garens vildsinta kast
Sen urminner sk?nker ett k?rvhetens arv
I skenr?k nu skymtas grymvulen gast
En v?lnad som varslar om vemodets darv

I kv?vande m?rker han nidrades ung
Sorgf?llighetens b?rda han b?r
Sj?len nu irrf?rder ?destung
Bland l?mska blindklippors tigande h?r

Refr?ng:
Ett kustlandskap i daggvuren tid
Den dystraste ymn av stormarnas hymn
Draucgen beskuggar sj?mans frid
I m?rker mareldsskimmer tar vid

Vers 1 & 2

Refr?ng:
Ett kustlandskap i daggvuren tid
Den dystraste ymn av stormarnas hymn
Draucgen beskuggar sj?mans frid
I m?rker mareldsskimmer tar vid
Поделитесь текстом:

По почте:
В блоге:
На форуме:

Исполнитель: Otyg
Название песни: Draugen
Добавил: Пользователь Otyg

Перевод песни
Otyg - DraugenDraugen


N?r м?nstromman svinner fr?n v?gornas svall
С тех пор модер бак molnskyar vandrar trind
Ден klagande lymningens viderskall
Ljuder я bitande avlandsvind

Я Aftonens м?торговыми d? stormarna skred
P? nodriket djupsvarta b?ljande ВГА
Draucgens skepnad p? v Горна? красный
ver Дес virvlande vattengrav

Б?ljeb?garens vildsinta kast
Сен urminner sk определять место? в k?rvhetens АРВ
Я skenr?k nu skymtas grymvulen Гаст
En v?lnad сомов varslar ом vemodets darv

Я кв Ванде? м торговыми? Хань nidrades УНГ
Sorgf?llighetens b rda? han b?r
Sj?len nu irrf варианте? ?destung
Бланд l?mska blindklippors tigande h?r

Refr?нг:
В kustlandskap я daggvuren tid
Ден dystraste ymn av stormarnas гимн
Draucgen beskuggar sj?mans Фрид
Я м торговыми? mareldsskimmer tar vid

Vers 1 & 2

Refr?нг:
В kustlandskap я daggvuren tid
Ден dystraste ymn av stormarnas гимн
Draucgen beskuggar sj?mans Фрид
Я м торговыми? mareldsskimmer tar vid
Поделитесь текстом:

По почте:
В блоге:
На форуме:

Исполнитель переведенной песни: Otyg
Название переведенной песни: Draugen
Добавил: Пользователь Otyg